Giải pháp quản trị trường học thông minh tổng thể UniSoft ERP

02/12/2020 11:02 SA

1. Mô hình kiến trúc giải pháp tích hợp tổng thể

2. Mục tiêu chung
- Xây dựng giải pháp tổng thể cho tin học hóa mọi hoạt động liên quan đến quản trị trường đại học.
- Xây dựng hệ thống tác nghiệp phục vụ hệ thống quản lý cho tất cả các phòng ban, khoa, viện, trung tâm trong toàn trường.
- Các phần mềm đáp ứng được nhu cầu quản lý của các mặt công tác nhân sự, đào tạo, tài chính, nghiên cứu khoa học: hoạt động có hiệu quả và có chất lượng cao, thống nhất và tin học hóa các quy trình quản lý và giải quyết công việc, các bộ phận chức năng được tích hợp, liên kết tạo thành hệ thống thông tin đồng bộ, có khả năng vận hành thông suốt để thiết lập môi trường công nghệ quản lý tự động hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác quản lý của Trường..
- Cung cấp thông tin cho lãnh đạo nhanh chóng kịp thời.
- Hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu giảng dạy, công tác của cán bộ giảng viên và học viên trong trường.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, đầy đủ, lưu trữ các quá trình giải quyết công việc, cung cấp thông tin, phục vụ cho báo cáo thống kê, hỗ trợ quyết định của lãnh đạo.

3. Mục tiêu cụ thể
a) Đối tượng khai thác và sử dụng bao gồm:
- Ban giám hiệu
- Cán bộ, nhân viên
- Giảng viên
- Sinh viên
- Cựu sinh viên
- Phụ huynh
- Người dân, doanh nghiệp

b) Hệ thống quản trị đại học tổng thể UniSoft bao gồm 20 modules:

1. Module UniPortal Cổng thông tin điện tử
2. Module UniEnrollment Quản lý tuyển sinh
3. Module UniStudent Quán lý sinh viên
4. Module UniMark Quản lý kết quả học tập
5. Module UniSchedule Lập kế hoạch & TKB
6. Module UniFees Quản lý học phí, lệ phí
7. Module UniPayTrain Thanh toán giảng dạy
8. Module UniDormitor Quản lý ký túc xá
9. Module UniWebStudent Trang thông tin sinh viên
10. Module UniWebTeach Trang thông tin giảng viên
11. Module UniWebLeader Trang thông tin lãnh đạo
12. Module UniExam Quản lý thi trắc nghiệm Online
13. Module UniSurvey Quản lý Khảo sát & đánh giá chất lượng đào tạo
14. Module UniSci Quản lý hoạt động khoa học
15. Module UniHRM Quản lý nhân sự
16. Module UniDocNet Quản lý văn bản điều hành
17. Module UniAsset Quản lý Tài sản và thiết bị
18. Module UniLib Quản lý thư viện điện tử & số
19. Module UniLMS Đào tạo trực tuyến E-learning
20. Module UniSystem Quản trị hệ thống


c) Đơn vị trong trường tham gia vận hành khai thác:

1. Ban Giám hiệu 
2. Phòng Đào tạo
3. Phòng Công tác – Chính trị
4. Phòng Khảo thí
5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
6. Phòng Tổ chức - Cán bộ
7. Phòng Hành chính
8. Phòng Khoa học Công nghệ
9. Phòng Quản trị thiết bị
10. Phòng Sau Đại học
11. Trung tâm CNTT
12. Trung tâm Thông tin – Thư viện
13. Ban quản lý KTX
14. Tất cả các khoa, bộ môn