Phát biểu khai mạc, GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đào tạo theo tín chỉ là phương pháp tổ chức giáo dục hiện đại, được thực hiện ở hầu hết các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quyết định số 1055/QĐ-BGH ngày 25/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, từ năm 2019, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã từng bước chuẩn bị những điều kiện cần thiết của phương thức đào tạo này.

Sau khi cân nhắc, xem xét kỹ càng, nhà trường đã lựa chọn được hệ thống phần mềm quản lý tổng thể đào tạo theo tín chỉ của Công ty TNHH Thiên An. Vì vậy, việc triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ toàn diện trong toàn trường ở cả bậc đại học và sau đại học sẽ được đưa vào áp dụng vào thời gian tới. Giáo sư Vũ Văn Hóa cũng nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, cụ thể về hệ thống phần mềm, hướng dẫn cách quản lý, sử dụng cho các Khoa đào tạo và đơn vị, phòng ban có liên quan.

GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chủ trì Hội nghị

Nhằm giúp các đơn vị hiểu rõ hơn những nội dung trong Đề án tổ chức hệ thống thông tin quản lý phục vụ quy trình đào tạo theo tín chỉ, TS. Lê Anh Sắc, Phó Trưởng phòng Quản lý – Đào tạo cũng đã trình bày một số điểm cần lưu ý. Trong đó có nhiệm vụ của các đơn vị (Phòng Công tác sinh viên, các Khoa đào tạo, Trung tâm Khảo thí, Thư viện, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Quản trị A, B…) trong quá trình triển khai quy trình đào tạo theo tín chỉ.

Theo đó, Phòng Quản lý – Đào tạo là đầu mối triển khai thực hiện Quy chế đào tạo theo tín chỉ và quản lý hệ thống phần mềm tổng thể “quản lý đào tạo theo tín chỉ” với các hoạt động cụ thể như: Hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định trong quy chế đào tạo theo tín chỉ; Phối hợp với các Khoa, xây dựng đội ngũ Cố vấn học tập, tổ chức tập huấn các nội dung chuyên môn trong công tác cố vấn học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác và bồi dưỡng kỹ năng tư vấn cho Cố vấn học tập; Phối hợp với phòng Công tác sinh viên, tổ chức tập huấn các nội dung chuyên môn trong công tác quản lý sinh viên, trao đổi kinh nghiệm quản lý sinh viên theo quy chế đào tạo theo tín chỉ; Phối hợp với Trung tâm Tin học tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện tin học hóa quy trình đào tạo và quản lý đào tạo theo tín chỉ; Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện quy chế đào tạo theo tín chỉ tại các đơn vị; Hướng dẫn các khoa xây dựng chương trình đào tạo ngành, chuyên ngành, phát triển ngành đào tạo mới, thường trực công tác xây dựng hệ thống tài liệu tham khảo phục vụ sinh viên trong quá trình học tập….

ThS. Nguyễn Vũ Quang Huy, Chuyên viên Phòng Quản lý – Đào tạo nhà trường cũng đã giới thiệu mô hình phân cấp quản lý, cách sử dụng các tiện ích trong phần mềm tổng thể. Theo đó, hệ thống phần mềm gồm có 11 phân hệ: Quản trị; Quản lý tuyển sinh; Quản lý đào tạo; Quản lý cơ sở vật chất; Quản lý sinh viên; Quản lý điểm danh; Quản lý Nhân sự; Quản lý học phí, bảo hiểm y tế; Quản lý kết quả học tập; Quản lý khảo sát và đánh giá; Cổng thông tin điện tử; Báo cáo tổng hợp. Tất cả các phân hệ đều được phân chia thành nhiều hạng mục cụ thể, giúp Ban Giám hiệu và các đơn vị có liên quan dễ dàng theo dõi và quản lý quá trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong thời gian sắp tới.

Để có cơ sở trình Ban Giám hiệu nhà trường quyết định phê duyệt đề án tổ chức hệ thống thông tin quản lý phục vụ quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, trong đó có nội dung phân cấp quản lý, sử dụng các chức năng trong phần mềm quản lý đào tạo tổng thể theo tín chỉ.